Aangezien het virus nog steeds heerst moeten wij helaas de komende Bingo's bij Buvelio annuleren. Zodra de mogelijkheid bestaat om de Bingo weer door te laten gaan starten wij het weer op.