Huishoudelijke mededelingen

 • Het winkeltje verkoopt  tegen redelijke prijzen koffie, thee, limonade, ijs en snoep.
 • 's-Middags om 16.45 uur sluit het winkeltje en sluiten de toiletten. De toezichthouders gaan dan opruimen en schoonmaken.
 • De bel gaat om ongeveer 17.00 uur, de kinderen kunnen dan het zandbakspeelgoed opruimen.
 • Om 17.30 uur sluit de speeltuin.
 • De contributie van het lidmaatschap bedraagt € 25,00 per gezin, per kalenderjaar. Overmaken op NL82RABO0125878583 t.n.v. Buvelio o.v.v. klantnummer.
 • Niet-leden moeten een kaartje kopen voor € 1,00 per persoon.
 • Iedereen dient zich bij binnenkomst te melden bij de toezichthoud(st)er.
 • Kinderen onder de 7 jaar mogen alleen onder begeleiding van een volwassene in de speeltuin spelen.
 • Het is in de speeltuin verboden voor: huisdieren, gevaarlijk speelgoed, (water)pistolen e.d., rolschaatsen, skates, skateboarden, voetbalschoenen met noppen en fietsen.
 • Kinderen onder de 5 jaar moeten begeleid worden door een volwassene naar het toilet.
 • Op de schommels wordt niet gestaan en er wordt niet vanaf gesprongen.
 • Het grote nieuwe toestel Edge is voor kinderen vanaf 4 jaar.
 • Ouders moeten erop letten dat hun kinderen hun vuilnis in de prullenbakken deponeren.

Algemene gedragsnormen

 • Het bestuur verzoekt een ieder er rekening mee te houden dat de speeltuin voor kinderen is bestemd en dat daarom grof taalgebruik niet past.
 • Het is voor volwassenen niet toegestaan badkleding te dragen en/of  het bovenlijf te ontbloten.
 • Het is verboden alcoholische dranken mee te nemen, te schenken of te nuttigen.
 • Onze speeltuin is rookvrij vanaf het buurthuis. Alleen bij de picknicktafel (bij de vuilcontainers) mag nog gerookt worden. Dat betekent dat niemand rookt op de terrassen, op het gras of bij de speeltoestellen. We doen dit omdat we het goede voorbeeld aan kinderen willen geven. 
 • Ieder ruimt zijn eigen afval op in de daarvoor bestemde afvalbakken.
 • De bekerhouders dient men na gebruik terug te brengen in de daarvoor bestemde mand.
 • Als u stoelen meeneemt van het terras  dient u die na gebruik weer terug te zetten.
 • Vergeet niet dat wij met vrijwilligers werken. Zij staan u vriendelijk te woord, dat verwachten wij ook van u!!