Openingstijden:
Maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 17.30 uur.
Bij slecht weer, extreem warm weer of slechte gesteldheid van het terrein is de tuin gesloten. Om teleurstelling te voorkomen bij twijfel eerst bellen of we open zijn.
Om 17.00 uur sluiten we het winkeltje en de toiletten, zodat de toezichthouders kunnen schoonmaken en opruimen. Om 17.15 uur wordt de bel geluid, teken dat de kinderen het zandbakspeelgoed kunnen opruimen. Zij krijgen daar een snoepje voor.
Om 17.30 uur sluit de speeltuin.

Toegang:
De toegangsprijs voor niet-leden bedraagt €1,00 per persoon. Bij binnenkomst dient een ieder (lid of geen lid) zich te melden bij de toezichthouder. De ouders/verzorgers blijven ten alle tijden verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. De vereniging draagt geen aansprakelijkheid voor beschadiging en/of vermissing van persoonlijke eigendommen. De toezichthouder samen met de ouders/begeleiders zien erop toe dat het reglement wordt nageleefd. Een ieder kan in het geval van ongewenst gedrag aangesproken worden door de toezichthouder. Een ieder is verplicht de aanwijzingen van de toezichthouder op te volgen. Indien men zich niet aan de reglementen of aanwijzingen van de toezichthouder houdt, kan men door hen worden verwijderd c.q. kan de toegang worden ontzegd. Ook wijzen wij u erop dat wij grof taalgebruik niet accepteren!

Het is verboden de speeltuin te betreden met:
- Skateboards
- Skates/rolschaatsen
- Voetbalschoenen
- Fietsen (graag in de rekken bij de ingang plaatsen)
- Honden en/of andere dieren
- Waterpistolen en andere pistolen
- Keycords (afgeven bij de toezichthouder)
- Springtouwen of andere touwen

Het is verboden in de speeltuin:
- Lolly’s en kauwgum te nuttigen
- Alcohol te gebruiken of te schenken
- Uitsluitend badkleding te dragen (behalve voor kinderen)
- Het bovenlichaam te ontbloten (voor dames en heren)
- Op de schommels te staan of ervan af te springen
- Op de daken van de speelhuisjes te klimmen en/of ervan af te springen
- Op de voetbaldoetjes te klimmen en/of ervan af te springen
- Om te graven op andere plekken dan in de zandbak
- Water in de toiletten te halen => Vraag bij het winkeltje om uw flesje te vullen

Roken is alleen toegestaan bij de aangewezen plek bij de uitgang.

Kinderen jonger dan 7 jaar mogen niet zonder begeleiding van een volwassene in de speeltuin.
Kinderen jonger dan 5 jaar moeten door een volwassene worden begeleid naar het toilet.

De speeltuin is verdeeld in twee zones.
Het achterste gedeelte is bedoeld voor de oudere kids. Ons verzoek aan u is om de kleintjes daar weg te houden voor hun eigen veiligheid zodat de grote kinderen er ongestoord kunnen spelen. Leer meteen uw kind dat het niet kan en niet mag. Laat u het een keer toe, dan zal uw kind erom blijven zeuren.
De tafeltennistafel is bedoeld voor kinderen vanaf 8 jaar. Balletjes en batjes zijn te leen bij de toezichthouder. Na gebruik a.u.b. terugbrengen.
Ook het voetbal- en basketbalveld zijn bedoeld voor de grote kinderen. Geleend speelgoed (voetbal, basketbal e.d.) graag na gebruik weer terugbrengen naar de toezichthouder.
De grote glijbaan is voor kinderen vanaf 4 jaar bestemd en daarom gevaarlijk voor de kleintjes.
Het verkeersplein is voor kinderen tot en met 5 jaar bestemd. Graag na gebruik de fietsjes weer terugplaatsen in het daarvoor bestemde hok.

Afval/rommel:
Wilt u als ouder erop toezien dat de kinderen hun afval in de prullenbakken gooien? Als u van het terras gebruik maakt, verzoeken wij u bij het verlaten van de speeltuin uw tafeltje netjes opgeruimd achter te laten door de terrasstoelen, parasols, theeglazen e.d. terug te brengen naar de toezichthouders of de daarvoor bestemde plek.

Op het terrein kan Buvelio foto’s maken voor onze website en social media. Heeft u daar bezwaar tegen, geef dat a.u.b. aan bij de fotograaf.

Daar waar dit reglement niet voorziet beslist het bestuur of de aanwezige toezichthouder. Voor klachten die betrekking hebben op Buvelio kunt u zich wenden tot het bestuur.