Met de terugkomst van de scholen worden er nieuwe verwachtingen aan Buvelio gesteld. De scholen willen graag gebruik maken van de speeltuin. Vandaar dat er veranderingen op komst zijn waar wij als bestuur onze leden bij willen betrekken.

Wij nodigen U daarom uit op onze ledenvergadering op 27 januari 2020 om 20.00 uur.

U bent van harte welkom! (De koffie staat klaar)