Wie zijn wij?

Wij zijn Wijk- en speeltuinvereniging Buvelio (een afkorting van buurtvereniging Lindelaan en omgeving). Wij zijn opgericht op 22 november 1948 en dat betekent dat we al meer dan 70 jaar bestaan! Er zijn ongeveer 200 gezinnen uit Rijswijk en omgeving lid van de vereniging. Naast het vaste bestand aan leden maken ook vele anderen gebruik van de speeltuin. Wij worden veelvuldig bezocht door peuterspeelzalen en basisscholen, niet alleen uit Rijswijk maar ook uit Den Haag en omstreken.

Het terrein van speeltuin Buvelio, zo’n 800 m2, ligt centraal in het Rembrandtkwartier in de nabijheid van basisscholen, peuterspeelzalen, een crèche en de naschoolse opvang.

Ook voor kinderen met een handicap zijn wij bereikbaar. Wij hebben een brede toegang, een invalidentoilet en speeltoestellen waar zij gebruik van kunnen maken. Het is een van onze doelstellingen om alle kinderen, met of zonder handicap, en van welke huidskleur dan ook, samen te kunnen laten spelen op en in een veilige omgeving. Er wordt alleen maar door vrijwilligers gewerkt in de speeltuin. Zij houden toezicht, plegen onderhoud, doen de boekhouding, houden de website bij, maken het krantje, onderhouden het groen en noem maar op.

Het belang van Buvelio in de buurt

Buvelio vervult een belangrijk centrale functie voor kinderen en volwassenen in de wijk. De speeltuin versterkt het leef- en woonklimaat van de wijk. Niet alleen als ontmoetingsplaats maar vooral door de spel- en activiteitenmogelijkheden die wij in een mooi stuk groen kunnen bieden. Buvelio is er voor iedereen, jong en oud. De speeltuin is een centrale ontmoetingsplaats voor alle bewoners van de wijk en vervult een belangrijke sociale functie.

Er zijn vier punten waar wij vanuit gaan

  • De vereniging met de wijkbewoners beheren zelf de speeltuin en zorgen voor aanbod van activiteiten;
  • De speeltuin is, vergeleken met de straat, een veilige plaats om te spelen; er is altijd toezicht en incidenteel ook spelbegeleiding.
  • De vele (bewegende) toestellen en andere spelaanbiedingen zijn heel aantrekkelijk voor kinderen; op een bepaalde leeftijd is het belangrijk dat een kind zijn uithoudingsvermogen kan testen en uitproberen (SPELEN IS LEREN).
  • De speeltuin is een plaats waar kinderen elkaar kunnen ontmoeten, waarbij hun ouders weten waar ze zijn. Ze kunnen er heen gaan als ze willen en spelen wat ze willen; de vrijheid van keuze is belangrijk voor hun vorming en de samenleving.

 

Wat doen wij

Ons belangrijkste doel is de speeltuin open houden voor de kinderen. Dit doen wij met vaste vrijwilligers. Naast de vaste vrijwilligers zijn er voor diverse taken extra vrijwilligers beschikbaar. We kunnen altijd nog extra handen gebruiken.