Het bestuur heeft besloten het reglement te actualiseren. Heeft u het al gelezen?

U leest het allemaal hier: Speeltuin reglement Buvelio 2019.pdf

Bij vragen kunt u zich wenden tot het bestuur of een van de vrijwilligers van Buvelio.